top

Naše služby


Služby

Zamestnávame kvalifikovaných pracovníkov, ktorí úzko spolupracujú s príslušnými štátnymi archívmi na Slovensku, pracovníci ktorých vykonávajú odborné kontroly pri vyraďovaní registratúrnych záznamov a zabezpečujú ďalšie metodické a odborné školenia pracovníkov.

Naša spoločnosť svojimi službami reaguje na aktuálne potreby obchodných spoločností, štátnych podnikov a ostatných organizácií vysporiadať sa s problémom zabezpečenia spoľahlivej dlhodobej úschovy registratúrnych záznamov, ktorým neuplynula lehota uloženia a služieb s tým spojených.

 

 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia