top

Naše služby


Školenia zamestnancov

Školenia sú určené najmä správcom registratúr, zamestnancom ekonomických oddelení, asistentkám, ktoré registratúrne záznamy a spisy prijímajú a vybavujú, ako aj všetkým tým, ktorí prichádzajú s týmito záznamami do styku.

Cieľom takýchto školení je poskytnúť praktické rady a návody pri evidovaní záznamov a spisov, ich obehu v spoločnosti, vedenia registratúrneho strediska, uloženia (archivácie) a následného vyraďovacieho konania tých, ktorým uplynuli lehoty uloženia. Informácie a vedomosti, ktoré účastníci na takomto školení získajú, im pomôžu zefektívniť a uľahčiť prácu na úseku správy registratúry.

 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia