top

Naše služby


Poradenstvo a konzultácie

 

Pri riešení problémov súvisiacich so zabezpečením správy registratúry Vám poskytneme akúkoľvek odbornú radu a pomoc.

V súvislosti s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou registratúrnych záznamov sme Vám, vďaka dlhoročným skúsenostiam so správou registratúrnych záznamov, schopní navrhnúť optimálne riešenia.

Naše odborné poradenské a konzultačné služby sú zamerané na nasledovné oblasti:

  • projektovanie priestorov registratúrneho strediska (stavebné, bezpečnostné, ochrana registratúrnych záznamov, optimalizácia priestorov),
  • vybavenie registratúrnych stredísk regálmi,
  • implementácia registratúrneho plánu do činností spoločnosti,
  • evidencia záznamov, ich usporiadanie, uloženie, vyraďovanie záznamov a ostatné náležitosti spojené s registratúrou a archívnictvom.
 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia