top


Filantropia

Z podstaty gréckeho slova filein - milovať a anthrópos – člověk – láska k človeku, sme si uvedomili, že dobročinnosť musí byť súčasťou nášho života. V živote, pracovnom i súkromnom, veľmi veľa míňame – časom, energiou, peniazmi. Rozhodli sme sa preto, že časť svojho míňania venujeme na dobročinnosť, ktorá by mala byť súčasťou životného štýlu každého z nás. Každý by sa mal snažiť, aspoň prostredníctvom seba, zmeniť veci k lepšiemu.

 

 

 

bottom

Copyright © 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizácia