top

Naše služby


Dlhodobá úschova

 • Uloženie záznamov bez znaku hodnoty "A", ktorým neuplynula lehota uloženia v priestoroch, ktoré sú v súlade s Vyhláškou MV SR č. 628/2002 s vypracovaním zoznamu týchto záznamov.

 • Prevzatie a dlhodobú úschovu osobných spisov a mzdových listov zamestnancov organizácie.

 • Ďalšia starostlivosť o uloženú registratúru - zabezpečenie komunikácie s oprávnenými osobami, napr. vyhotovovanie a zasielanie kópií z uloženej registratúry pre potreby Sociálnej poisťovne.

 

Naše registratúrne centrá majú vybudovaný:

 • elektropožiarný systém EPS ? digitálne adresovateľné optické dymové snímače
 • stacionárne práškové hasiace prístroje
 • bezpečnostný systém EZS (PSN), ktorý disponuje magnetickými snímačmi otvárania dverí a okien, stropnými infračervenými snímačmi pohybu (PIR)
 • 24 hodinové napojenie EPS a PSN
 • 4x ročne sa realizuje prevádzková kontrola EPS a PSN
 • 24 hodinové interiérové a exteriérové kamerové snímanie priestorov a okolia
 • zabránenie optického znehodnocovania uskladnených dokumentov
 • zabezpečenie priestorov proti krádeži zamrežovaním
 • režimový vstup do priestorov

Konkrétnejší popis zabezpečenia podlieha utajeniu v zmysle bezpečnostného projektu našej spoločnosti.

 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia