top

Registratúra

Naše služby


O spoločnosti AD ACTA

  • AD ACTA, s. r. o. je zakladajúcim členom ASOCIÁCIE SPRÁVCOV REGISTRATÚRY.

  • AD ACTA, s. r. o. je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008.

  • AD ACTA, s. r. o. je držiteľom osvedčenia Národného bezpečnostného úradu pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.

  • Spoločnosť AD ACTA, s. r. o. sa špecializuje na správu registratúry a dlhodobú úschovu záznamov na profesionálnej úrovni, zamestnanci našej spoločnosti majú s registratúrou už viacročné skúsenosti.

  • V rámci celej SR máme sieť odborne vyškolených pracovníkov, ktorí úzko spolupracujú so štátnymi archívmi.

  • Garantujeme kvalitné vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

  • AD ACTA, s. r. o. má vlastné priestory, ktoré sú vybavené mobilným regálovým systémom, monitorované bezpečnostnými kamerami, chránené elektronickým zabezpečovacím zariadením a hlásičmi požiaru.


 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia